พิธีทิศาบูชาเทพเทวา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปีศรีปทุม

UploadImage

เชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านร่วมพิธีทิศาบูชาเทพเทวา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปีศรีปทุม 


ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 
เวลา 08.39 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 


การแต่งกาย : สวมเสื้อสีขาว ชุดโทนสีขาว สีครีม หรือสวมสูทมหาวิทยาลัยศรีปทุม