เชิญชวนร่วมตักบาตรทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปีศรีปทุม

UploadImage

เชิญชวนชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 51 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 50 ปี

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.19 น.
ด้านหน้าอาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ และลานเสาธง

 
การแต่งกาย : บุคลากรชายและหญิง สวมเสื้อโปโล
สีน้ำเงิน 50 ปีศรีปทุม
นักศึกษาชายหญิง : สวมเครื่องแบบนักศึกษา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย

 
#วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม
#ครบรอบ50ปี #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม