ม.ศรีปทุม เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท-เอก แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561