เปิดรับแล้ว นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับบัตรและสมุดบัญชี SPU Kbank

UploadImage

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับบัตร SPU Kbank รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 สามารถติดต่อขอรับบัตรได้
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563  เวลา 11.00 - 19.30 น. 
ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา ชั้น 2 


หมายเหตุ : ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 ธนาคารปิดทำการ 
 
** ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรและสมุดบัญชี SPU Kbank ได้ที่ :
http://studentscms.spu.ac.th/stdkbank/stdkbanksearch.cfm
☎️ สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1184, 1002