สถานที่จอดรถพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

UploadImage

สถานที่จอดรถพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 - 18.00 น. 
 
 
- วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จำนวน 300 คัน
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ  จำนวน 80 คัน
 - มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 9 จำนวน 350 คัน / อาคาร 11 จำนวน 130 คัน
 - ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จำนวน 300 คัน 
 - กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 300 คัน 


** หมายเหตุ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในการเดินทาง ขอความร่วมมือทุกท่านเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานอาคารสถานที่ โทร 02 579 1111 ต่อ 1111,1191