เปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

UploadImage

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนเปิดรับสมัครทุนวิจัย "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562"
 
กำหนดส่ง แบบเสนอโครงการวิจัยฯ (PROPOSAL)

ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563
จำนวน 15 ทุน ทุนละ 35,000 บาท (รวมมูลค่างาน)
 
Download แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคคลภายใน (FM ศสร.วจ.-01) ได้ที่ http://bit.ly/form-TLC01
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1198 และ 1182