เปิดให้นักศึกษารับบัตรและสมุดบัญชี SPU-Kbank รอบ 2

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดวันรับบัตรและสมุดบัญชี SPU - Kbank รอบ2 ระหว่างวันที่ 17 - 21 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C  โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ลงทะเบียนทำบัตร SPU - Kbank และนักศึกษา
ที่ยังไม่ได้รับบัตรเมื่อวันที่ 20 -26 ก.ย.2562 ในรอบแรกนั้น สามารถติดต่อรับบัตรตามวันและเวลาที่กำหนดที่นักศึกษาสังกัด
พร้อมเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

1. บัตรประชาชนตัวจริง 
2. สำเนาบัตรประชาชน 
3. มือถือสำหรับโหลด App K Plus 


สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร 02 579 1111 ต่อ 1184,1102