ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562  09.00 - 16.30 น.
ณ Convention room 1 ชั้น 4 และห้อง 12A02 - 12A03 ชั้น 14 อาคาร 11 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม . 


กำหนดการคลิกที่นี่