พิธีประสาทปริญญา รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2561 (วิทยาเขตบางเขน)

UploadImage

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561
 
+ พิธีฝึกซ้อม 20 ธ.ค. 2562
+ พิธีประสาทปริญญา 21 - 22 ธ.ค.2562


>> กำหนดการคลิกที่นี่ <<
***********
สอบถามเพิ่มเติมโทร 
02 579 1111 
สำนักงานทะเบียน 1362,1364
สำนักงานประชาสัมพันธ์ 1184,1002