โปรโมชั่น Fitness Center ส่งท้ายปี 2562 !!

 UploadImage


  +++ โปรโมชั่นสั่งท้ายปี 2562 +++ 

สมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ราคาพิเศษสุดๆ

1) บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ , เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร
  - สมัครสมาชิกใหม่ คนละ 1,800 บาท/ปี/คน
  - ต่ออายุสมาชิก  คนละ 1,500 บาท/ปี/คน
2) ศิษย์เก่า 
  - สมัครสมาชิกใหม่ คนละ 3,000 บาท/ปี/คน
  - ต่ออายุสมาชิก  คนละ 2,500 บาท/ปี/คน
3) บุคคลภายนอก 
  - สมัครสมาชิกใหม่ คนละ 5,500 บาท/ปี/คน
  - ต่ออายุสมาชิก  คนละ 5,000 บาท/ปี/คน
  - รายครั้งก็มีนะจ๊ะ
  - บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) 100.- บาท/ครั้ง
  - บุคคลภายนอก และศิษย์เก่า 300.- บาท/ครั้ง

*** หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้นะจ๊ะ ***
สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องออกกำลัง

ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุมอาคาร 9 ชั้น 11
☎ 0 2579 1111 ต่อ 2397-9
Facebook : SPU HC เพจ : ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุม
และ เพจ : Sripatum Fitness Center