ฟังบรรยายพิเศษ Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 8

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดฟังบรรยายพิเศษ Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ 
" การปรับเปลี่ยนองค์กรให้รอดในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation" โดย ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง