ฟังบรรยายพิเศษ The Connectivity Of GuRU ในหัวข้อ " Productivity Mindset "

UploadImage

เชิญชวนนักศึกษา ว.โลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ The Connectivity Of GuRu ในหัวข้อ "Productivity Mindset" โดยวิทยากร คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนการบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 - 14.30 น. 
ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 905 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม


#TheConnectivityOfGuRu 
#LSCSPU