ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 29

“ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 29 (ภาค 2/59)” สร้างความรู้และเข้าใจแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ก่อนออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9