เปิดรับอาจารย์ประเมินมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF #2

UploadImage

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เปิดรับอาจารย์เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการประเมินตามมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 2 ( Professional Standards Framework )

Download แบบฟอร์ม และสมัคร Online ได้ที่ :  
www.spu.ac.th/department/tlc/spupsf
** หมดเขตภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 **

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน Tel. 02 579 1111 ext 1198,1182
e-mail : tlc@spu.ac.th Line : @ghc50320