เชิญฟังบรรยาย Tom's Talk...Happy Learning

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ฟังบรรยาย  Tom's Talk...Happy Learning  "เรียนออย่างมีสุข ปลุกความคิดสร้างสรรค์ และพลังการเรียนรู้ของนักเรียนยุคใหม่" โดยวิทยากร ดร.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (ครูทอม) 

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ เธียร์เตอร์รูม ขั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


ลงทะเบียนรับฟังการบรรยายภายในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 
ด่วน!!! จำนวนจำกัด
ลงทะเบียนคลิกที่นี่!