เชิญฟังบรรยาย Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 6

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ฟังบรรยาย Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง "จองคิวร้านดังไม่ต้องรอ กับ App Que Q" โดยวิทยากร คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด 

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 14.40 น.
ณ ห้อง ออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 


#SBSSPU #ITSPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง