นักศึกษาที่ตรวจสุขภาพกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ติดต่อรับผลตรวจสุขภาพ

UploadImage

นักศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ติดต่อรับผลตรวจสุขภาพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ ห้องศูนย์ปรึกษาสุขภาวะ อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 510