เชิญร่วมกิจกรรม Love Zone Relax Zone


UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “Love Zone Relax Zone” ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ
- เสวนา เรื่อง “โลกของความรัก โลกของความรู้” โดยทันตแพทย์และสูตินารีแพทย์ จากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
- การตรวจสุขภาพทั่วไป
- การให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
- เรื่องดูแลสุขภาพทางช่องปาก จัดฟันให้ปลอดภัย
- บริการให้คำปรึกษา โดยจิตแพทย์วัยรุ่น
- กิจกรรมเล่นเกมและแจกของรางวัล
 
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา ด้านหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.