นักศึกษา ม.ศรีปทุม ที่ลงทะเบียนทำบัตร SPU-Kbank ติดต่อรับบัตรและสมุดบัญชี


UploadImage
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนทำบัตร SPU-Kbank มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำหนดให้นักศึกษาทุกคณะรับบัตรและสมุดบัญชี Kbank ตามวันที่กำหนด โดยในวันที่รับนักศึกษาเตรียมเอกสาร ได้แก่ 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2 สำเนาบัตรประชาชน 3.มือถือสำหรับโหลด App K PLUS

ระหว่างวันที่ 20 - 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C 

กำหนดการคลิกที่นี่ 

ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาทุกคณะที่ไม่ได้มารับบัตรและสมุดบัญชีตามช่วงเวลากำหนดวันและเวลาของคณะ สามารถติดต่อรับได้ในวันเก็บตก สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประชาสัมพันธ์ โทร 02 579 1111