เปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

UploadImage

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนเปิดระบบให้ประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 

สามารถประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ธันวาคม 2562 
เข้าระบบประเมินได้ที่ :
 http://scms.spu.ac.th/

หากพบปัญหาติดต่อได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182
E-mail: 
tlc@spu.ac.th
Facebook FanPage: TLC SPU
Line: @ghc5032o