ฟังบรรยาย Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 4

UploadImage

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย
Talk Season 5 ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง
 
"Innovative Identity for Business World” โดยวิทยากร คุณไข่มุก ชุติมา ดุรงค์เดช
มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2552
ผู้คิดค้นเครื่องสำอาง BSC Pearl of Siam


วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00-14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง