เชิญชวนร่วมงานและนำเสนอผลงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 SPUCON2019

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562  เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0” The 13th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2019) : Research and Innovations for
Thailand 4.0 


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม


สนใจลงทะเบียนร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ SPUCON2019 http://spucon.spu.ac.th/

กำหนดการคลิกที่นี่ 

สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1331, 1252, 1155