พิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

UploadImage

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นักศึกษาเก่าทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 26  

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น.
ณ โถงนิทรรศการ อาคาร 5 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กำหนดการ
เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศประจำคณะฯ และเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะและมหาวิทยาลัย
เวลา 09.00 น. พิธีครอบครู ไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม โดย อ.ปิยะ ไล้หลีกพาล อาจารย์ประจำวิชาสถาปัตยกรรมไทยและพื้นถิ่น


จัดโดย SOA Family คณะกรรมการนักศึกษาประจำปี 2562