ฟังบรรยาย Tech Talk Season 5#2

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่;มกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ Tech Talk Season 5#2 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เปลี่ยน MINDSET พลิกธุรกิจชาบู กับสูตรมัดใจลูกค้า ด้วย Social Media" พบกับไอเดียการสร้างธุรกิจ PenGuin Eat Shabu ให้ปัง โดยวิทยากร คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี กรรมการ บริษัท PenGuin Group จำกัด 

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00-14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม .


#InformationTechnologySPU
#SBSSPU