ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี

UploadImage

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 14 กันยายน 2562 ซึ่งในปีนี้อธิการบดีมีเจตนารมณ์ทำบุญการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จึงขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมทำบุญตามแต่ศรัทธา โดยการทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในปีนี้จะดำเนินการ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิทหาร บางเขน เวลา 10.00 น. 

ท่านใดที่ประสงค์ร่วมทำบุญ กรุณาแจ้งความประสงค์ ได้ที่ คุณเข็มพร  สุรชานุวัตรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 9 ชั้น 1 ภายในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562