เชิญชวนฟังบรรยาย Tech Talk season 5 #1

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย "Tech Talk season 5 #1" ในหัวข้อ "สุขที่ได้ให้ สบายใจที่ได้รับ" Startup แห่งการแบ่งปัน ทางเดียวกัน-ไปด้วยกัน พบกับวิทยากร LILUNA แบรนด์ธุรกิจ Social Enterprise เพื่อสังคม โดย คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต CEO บริษัท SYSTEMETRIC INNOVATIONS (THAILAND) LTD.

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-14.40 น. ห้อง 
ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 

#ITSPU
#SBSSPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง