พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

UploadImage

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมนุมสัมพันธ์ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม .