เปิดรับสมัครทุนวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

UploadImage

เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
กำหนดส่ง แบบเสนอโครงการวิจัยฯ (PROPOSAL)
ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 - จำนวน 15 ทุน ทุนละ 35,000 บาท (รวมมูลค่างาน)
 
Download แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคคลภายใน (FM ศสร.วจ.-01) ได้ที่ http://bit.ly/form-TLC01
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1198 และ 1182