การยื่นผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2563

UploadImage

งานวิชาทหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้นักศึกษาชายที่มีอายุ 20 บริบูรณ์ เกิดในปี พ.ศ.2542
ติดต่อเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2563

วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562  ทุกวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ที่งานวิชาทหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)

สอบถามได้ที่ :
งานวิชาทหาร  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2630 หรือ 081 638 2106