ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก 2562

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2562  ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  ปฐมนิเทศแยกหลักสูตร เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) และปฐมนิเทศรวมทุกหลักสูตร เวลา 12.30 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.   

>> กำหนดคลิก <<