ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบ 2

UploadImage

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 !! (ปฐมนิเทศแยกคณะ)

ตั้งแต่วันที่ 14-18 สิงหาคม เวลา 07.30 น.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบ 1 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา 
การแต่งกาย : นักศึกษาภาคปกติ แต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
/ นักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายสุภาพ 

กำหนดการคลิกที่นี่