เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง

UploadImage

ศูนย์กฎหมายมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครองที่ ก.ศ.ป. รับรอง (คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 59,000 บาท 

สถานที่จัดโครงการหลักสูตร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.
ระยะเวลา : ระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)
เรียนวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !! สนใจสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) หรือ
โทร 02 579 111 ต่อ 1010 มือถือ 089 283 9008 Email tang_69951@hotmail.com
Facebook Sripatum Legal Center หรือสแกน QRCORE