ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 (1/62)

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 (1/62) เพื่อมอบความรู้ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะฝึกสหกิจได้นำความรู้ไปใช้ระหว่างการฝึก ให้มีความพร้อม และความมั่นใจในการทำงานในสถานประการ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.