ฟังสัมมนา "การสร้างตัวตน Net Idol บนโลกออนไลน์

UploadImage

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลลทั่วไปเข้ารับฟังสัมมนา ในหัวข้อ
" การสร้างตัวตน Net idol บนโลกออนไลน์ " เป็นการเรียนรู้ ช่องทางและเทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ลงทะเบียนคลิกที่นี่!! 
#MASTERCOMMUNICATIONARTS