เชิญชวนฟังบรรยายเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจไทยสู่ตลาดจีน

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศเชิญชวนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง
"เจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจไทยสู่ตลาดจีน" โดยผู้บรรยายคุณไกรสินธุ๋ วงศ์สุรไกร กรรมการเลขาธิการ สภาธุรกิจไทยจีน กรรมสภาธุรกิจไทย-ฮ่องกง กรรมการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน

ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้อง1101 อาคาร 11 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

#SBSSPU
#คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม