Line Tracking Robot Contest 2019

UploadImage

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ประจำปี 2562   (Line Tracking Robot Contest 2019) เพื่อค้นหาผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีความเป็นเลิศด้ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว และชิงถ้วยรางวัลฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันแข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 16.30 น. และวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 5 (ห้องบัวหลวง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 


เปิดรับสมัครทีมเข้าแข่งขันตั้งแต่วันนี้ - 13 สิงหาคม 2562 
สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ : 
https://bit.ly/2WTUtjW   หรือสแกน QR CORE
#วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทวิทยาลัยศรีปทุม