เชิญชวนฟังการบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนบุคลากรฟังการบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5  อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

กำหนดการ คลิก : https://www.spu.ac.th/activities/22171

การแต่งกาย : สวมเสื้อโปโลสีเหลีอง กระโปรงหรือกางเกงสีดำ และรองเท้าหุ้มส้น