อบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงอาคารสูง ประจำปี 2562

UploadImage

สำนักงานอาคารสถานที่ จัดอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงอาคารสูง ประจำปี 2562 เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมอบรบและฝึกซ้อม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัย 

ในวันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์
(อบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงอาคารสูง) 
และวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. จุดรวมพลลานหน้าเสาธงอาคาร 11
(ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสูง (อาคาร 1,5,9,11)

สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมอบรบ โดยสแกน QR CORE หรือ คลิก

https://forms.gle/ZzSmU6mRwNvLz6Yr6
#สำนักงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม