ขอเชิญร่วมงานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

UploadImage

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ชั้น1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กำหนดการ คลิก :  https://www.spu.ac.th/activities/22132