ประกวดสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST”

UploadImage

เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วม โครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST”  ประกวดสาระดคีเชิงข่าวในหัวข้อ "ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม" 
(Social & Environmental Crisis)
โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 500.000 บาท และผลงานของผู้เข้าร่วมสมัครท่านไหนผ่านได้รับรางวัลจะได้ออกอากาศในช่อง 7HD

เปิดรับสมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
 www.Ch7.com/7hdnewsideacontest
โทรสอบถาม 090 198 2816