โครงการประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 5

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 5 (E-Commerce Young Talent Season 5) : การสร้าง Brand Character ผ่าน Product Design กระเป๋าผ้า บนโลกออนไลน์  โดยสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และภายในงานได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก          คุณสาลินี รัตนชัยสิทธิ์ เจ้าของแบรนด์ Cyrano Design เพื่อแนะนำแนวทางการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ 

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2579 1111 ต่อ 2327
#SBSSPU
#ECommerceYoungTalentSeason 5