สัปดาห์ออกกำลังกายกับศูนย์สุขภาพนักศึกษา รหัส 62

UploadImage

ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโปรโมชั่นสัปดาห์ออกกำลังกายกับศูนย์สุขภาพนักศึกษารหัส 62 เพียงแค่แสดงบัตรนักศึกษา
ทดลองเล่นฟิตเนสฟรี !!  7 วัน

ช่วงที่ 1 วันที่ 8-14 ก.ค. 2562 / ช่วงที่ 2 วันที่ 2-8 ก.ย. 2562 
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 16.00 น. 
เปิดรับจำนวนจำกัด 100 คน/วัน


สถานที่ติดต่อ
อาคาร 9 ชั้น 11 โทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 2397-9
Facebook : SPU HC
Page : Sripatum Fitness Center


เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 07.00-21.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 07.00-18.00 น.
วันหยุดวันนักขัตฤกษ์  ( ปิดบริการ)

หลักฐานการสมัคร
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                     จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาบัตรนักศึกษา  / บุคลากร / เจ้าหน้าที่       จำนวน 1 ใบ      
  • สำเนาใบแสดงผลการการเรียน หรือใบประกาศนียบัตร (เฉพาะศิษย์เก่า)  จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะบุคคลทั่วไป)           จำนวน 1 ใบ