โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คนให้ ล้านคนรับ

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการบริจาคโลหิต "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ล้านคนรับ"
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาค
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. 
ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

#กลุ่มงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม