สัมมนา "ดันสินค้าไทย พิชิตออนไลน์จีนด้วยตนเอง"

UploadImage

เชิญชวนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา "ดันสินค้าไทย พิชิตออนไลน์จีนด้วยตนเอง " ของนักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ โดยมีวิทยากร คุณอิทธิชัย อรรถกระวิสุนทร ที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์ดันธุรกิจไทยไปจีน 


ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
#MASTEROFCOMMUNICATIONARTSPROGRAM