งานเทศกาล"คนไทย หัวใจไท ดินแดงแห่งมรดกไทย"

UploadImage

คณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนชาวศรีปทุม ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ไทย เข้าร่วมงานเทศกาล "คนไทย หัวใจไท ดินแดงแห่งมรดกไทย" 
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
#CommArtsSPU
#คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม