ขอเชิญร่วมพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 
 
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๒๙ รูป

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ อาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
คลิกกำหนดการได้ที่ : https://www.spu.ac.th/activities/21857