สัมมนา HOW TO YOUTUBER ปั้นช่องให้ปังได้ตังค์หลักล้าน

UploadImage

นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา How To YOUTUBER ปั้นช่องให้ปังได้ตังค์หลักล้าน !!!!  โดยมีวิทยากร 2 ท่าน นำโดยท่านแรก 
 ดร.นเรศ ล้วนไพรินทร์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนคอนเทนต์) และวิทยากรท่านที่ 2 คุณโอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน (ศิลปิน / YOUTUBER โครตคูล)
 
เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!!!
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ เธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
สำรองที่นั่งโทร 088-7569999 (คุณแอน)
#MASTEROFCOMMUNICATIONARTSSPU