เปิดระบบประเมินประสิทธิภาพการสอน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

UploadImage

เปิดระบบประเมินประสิทธิภาพการสอน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ประจำภาคการศึกษา 
  • ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
  • เทอม 1-1 ปีการศึกษา 2562
  สามารถเข้าระบบประเมินการสอนได้ ตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 2562 
เข้าระบบประเมินการสอนได้ที่ SCMS : http://scms.spu.ac.th
หากพบปัญหาติดต่อได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182
E-mail: tlc@spu.ac.th , Line@: @ghc5032o