แฟมิลี่มาร์ท "งดแจกถุงหูหิ้วพลาสติก"

UploadImage

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป แฟมิลี่มาร์ท สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม  "งดแจกถุงหูหิ้วพลาสติก"  
เชิญชวนชาวศรีปทุม นำถุงผ้ามาช้อปปิ้ง!  ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 
#NoPlasticBag