หลักสูตร สมาธิชั้นสูง รุ่นที่ 3 รุ่นเมตตาญาน

UploadImage

สำนักงานรองอธิการบดี จัดโครงการศึกษาธรรม หลักสูตร สมาธิชั้นสูง รุ่นที่ 3 รุ่นเมตตาญาน ขอเชิญผู้เรียนจบหลักสูตรครูสมาธิ
หรือหลักสูตรวิทันตสมาธิเข้าร่วมโครงการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
และพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินนฺธโร


เริ่มเรียนวันที่ 18 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2562 ​ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
ไม่มีค่าธรรมเนียมการเรียน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 20.00 น.